Från torgdag till torgdag.

Torgdagen var grå och dyster. Stora, svarta moln tornade ihop sig över Olsvenne i Näs den här kvällen. Jag stod vid köksfönstret så som jag ofta gör. Det kändes hotfullt och oroande. Men det kom dagar efter torgdagen. Glada, ljusa sommardagar och dagar som var så sorgliga så man trodde att solen aldrig skulle lysa mer. ”Vidundret” kom till byn en höstdag och karlarna var samlade runt den stora cementblandaren och diskuterade. Det bärgades hö och firades midsommar. Vi sålde en bygdegård! Det mesta blev sig likt i denna lilla strandsocken där livet går vidare och man är åter framme vid torgdagen.

Läs, skratta och gråt och jag hoppas du känner igen dig själv.

Yvonne Winarve


”Nej, inte är det väl så vanligt att gifta ”bondkällingar” ränner omkring i gårdarna och får sig en vals med någon ungkarl på gårdsplanen mitt i natten. Men varför inte? I livets schackspel dansar inte alltid bönder och bondkällingar på de rätta rutorna.

Omkring Yvonne Winarve snurrar livet från torgdag till torgdag. Livet – på en liten gård i en gotländsk strandsocken – med barnen som en ständig källa till glädje för en bondkälling som inte räds att stå naken framför spegeln och se sanningen i vitögat medan laddörrar slår i stormen på Näsudden, mossan växer vit på stentunarna och vindkraftverkens siluetter tecknas skarpt mot havshorisonten.”

Allan Nilsson, När


Från torgdag till torgdag är en dagbok med ett 40-tal kåserier från småbarnstiden på Näsudden. Vi spelade revy, var stödfamilj, jobbade hårt och hade mycket roligt. Det hände också hemska saker. Min far blev sjuk och jag förlorade min kusin och bästa vän.

Utgiven 1992
Illustrationer: Harald Norrby
Omslagsfoto: Dage Ericsson
Finns också som talbok.
Inb. 132 sidor
Pris: 100:- inkl. porto

Tillbaka till boksidan.